‘-Idrettsmodellen blir utfordret

Stortinget skal om kort tid behandle et forslag til endringer i vegtrafikkloven, som dersom det blir vedtatt, kan komme til å endre måten idrett er organisert på i Norge. det skriver Norges Idrettsforbund på sine nettsider.

Endringen åpner opp for at norsk motorsport skal kunne organiseres utenom Norges idrettsforbund og den organiserte idretten, og at «hvem som helst» kan organisere konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område, skriver NIF.

I Norge er det særforbundene som medlemmer i Norges idrettsforbund, som organiserer, utvikler og regulerer sine egne idretter. Samspillet mellom den organiserte idretten, de frivillige og myndighetene på alle nivå, har gitt en idrettsorganisasjon som forvalter hensynet til egen idrett, til regulert og regelstyrt deltakelse og utbredelsen av egen idrett.

– Det er ikke nytt at det er kommersielle eller andre ideelle aktører som arrangerer idrett i Norge, men da alltid i et samarbeid med de som håndhever regler og sikkerhet, og som har ansvar for idretten – gjerne på vegne av internasjonale særforbund. Dersom det fremlagte forslaget blir vedtatt, innebærer det en alvorlig endring i dette prinsippet og vil kunne få konsekvenser for langt flere av NIFs 55 særforbund, fremholder idrettspresident Berit Kjøll og idrettsstyremedlem Erik Mogens Unaas som har løftet saken inn for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Norges idrettsforbund er svært bekymret for at den norske idrettsmodellen varig vil endres med dette. Frykten er at kommersielle aktører som ikke har det samme hensynet til deltakelse for alle, til frivillighet og til de vedtatte regler for idretten, skal fortrenge idrettens hevdvunne tradisjon av å være eier og arrangør innenfor egen idrett, sier Unaas på NIFs nettsider.

I dagens regelverk har Norges Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund eneansvar for å organisere og utvikle idretten, som i motorsportforskriften omtales som «organisert trenings- og konkurransekjøring». En viktig del av dette ansvaret er sikkerhet for utøvere, funksjonærer og publikum. I tillegg er disse forbundene gjennom å være en del av NIF, forpliktet til å arbeide mot doping og kampfiksing. Idrettens arrangører må jobbe med rekruttering og inkludering, for mangfold og mot trakassering og diskriminering – antidopingarbeid, mangfoldsansvar m.m. Forpliktelser disse nye aktørene ikke vil være

Idretten er ikke informert eller invitert til å gi sine innspill eller høringer i denne saken nå. I høringssvarene som ble gitt da saken var foreslått fra regjeringen, var idrettens synspunkter de samme som blir løftet fram nå, skriver NIF.

– Forslaget fremstår som svakt forankret overfor dem det gjelder, løftet fram på siste frist for denne sesjonen i Stortinget. Det hele er basert på et forslag som egentlig kom fra den forrige regjeringen, før Fremskrittspartiet trakk seg ut. Forslaget er blitt offer for et hastverk som de mulige konsekvensene av forslaget, ikke skulle ha hatt bundet av, sier Unaas.

Les artikkel her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/stortingsvedtak-om-vegtrafikkloven-utfordrer-idrettsmodellen/

Les også: https://nmfsport.no/nyheter/nif-nmf-og-bilsportforbundet-star-samlet/

 

 

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen