Fjord Motorpark

Nå kan idretts-Norge og regionen forøvrig glede seg over en viktig milepæl for idrettsanlegget Fjord Motorpark.

Fylkesmannen i Rogaland har nå behandlet grunneiernes klage på vedtak for ekspropriasjon av grunn og rettigheter for gjennomføring av reguleringsplan for Fjord Motorpark.

Vedtak fra Fylkesmannen:
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 23.10.2017.
Klagen tas ikke til følge.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.

Klage ble sendt over til Fylkesmannen i begynnelsen av Februar 2018. Behandlingen har tatt lang tid, men det er gjennomført en grundig behandling. Fylkesmannen har behandlet alle deler av klagen i detalj, og dette danner et godt grunnlag for videre arbeid med Fjord Motorpark.

Veien har vært lang og tidkrevende. Dette er en svært viktig beslutning til fordel for Fjord Motorpark. Nå kan arbeidet med å realisere flerbruksanlegget startes opp igjen.

 

relaterte innlegg

tony
fim awards
NM-Veka Speedcross
Skroll til toppen