Endringer i idrettens smittevernveileder

Det har kommet oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett.

veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet, skriver NIF.

Dette er de to siste endringene:

  • Endrede regler for arrangementer: Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Det er gjort presiseringer knyttet til arrangementer utendørs der det er mulig å opprettholde 1-metersregelen. Eksempler på aktiviteter kan være slalåm, skøyter og enkeltstart i langrenn/turrenn. Se presiseringene her.

Se endringslogg her.

Det er viktig å merke seg at flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. For eksempel har Oslo kommune fattet vedtak om vesentlig skjerpede smitteverntiltak. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak, skriver NIF på sine nettsider.

Se også hva NMF har skrevet om covid-19 og smittevern her:

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen