Internasjonalt

Mange av våre utøvere både trener og konkurrerer internasjonalt. NMF samarbeider med forbund i andre land og internasjonale forbund for å gjøre dette mulig og på best mulig måte.

Gjennom godt samarbeid i Norgen er det mulig å kjøre på nasjonal lisens fra sitt tilhørende land i de andre nordiske landene. Her er en oversikt over de forskjellige forbundene. 

SVEMO – Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet

SVEMO er det svenske forbundet som samler alle som ønsker å kjøre motorsykkel og snøscooter i Sverige. 

SVERA – Svensk Båtracing og Aquabike

Sverige har eget forbund for motorsporten på vann.

DMU – Danmarks Motor Union

DMU er danskenes forbund og samler all motorsport i ett. De tok nylig også med båtsporten i forbundet og samlet hele motorsportfamilien under ett. 

SML – Finlands Motorforbund

Det finske motorsportforbundet organiserer innenfor motorsykkel- og snøscootersport.

NMC – Nordic Motorsport Council

Dette er et samarbeid mellom de nordiske landene. De møtes årlig, referater fra møter vil du kunne finner i dokumentsenteret

UIM – Union Internationale Motonautique

UIM er det internasjonale båtsportforbundet. Her er alle nasjonale båtsportforbund medlem og representanter fra alle møtes årlig til GA – General Assembly for å diskutere. 

FIM – Federation Internationale de Motocyclisme og FIM-Europa

FIM er det internasjonale motorsykkelforbundet. De har hovedkontor i Sveits og har 113 nasjonale medlemsforbund. Du kan også lese om FIM-Europe ved å trykke her.

EFRA – European Federation og Radio Operated Model Automobiles

EFRA er det europeiske forbundet for Radiostyrt Motorsport. De har det overordnede ansvaret når det kommer til europeiske statusløp. De europeiske forbundene møtes til AGM første helgen i november. Her blir racekalenderen for neste års sesong satt og det blir også utdelt EM løp. Protokoller fra AGM vil du finne i vårt dokumentsenter.

IFMAR – International Federation of Model Auto Racing

IFMAR er det internasjonale forbundet for Radiostyrt Motorsport og har det overordnede ansvaret for VM og andre internasjonale løp. 

Les mer om hvordan du deltar i internasjonale konkurranser.

Skroll til toppen