Epost behandling av sak 02072-23 Forbundsstyrets tilsvar til Kontrollutvalgets rapport