Den organiserte idretten i hovedstaden er stoppet

Alt av organisert idrett for barn, unge og voksne er forbudt fra og med i dag kl 12. Det er også forbud mot alle typer arrangement, både inne og ute. Forbudene gjelder også toppidretten.

Dette skriver Oslo Idrettskrets i en pressemelding. Meldingen gikk ut før klokken 12:00 i dag.

Regjeringen har i dag vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innebærer vesentlige innstramminger for all idrettslig aktivitet i Oslo.

Oslo kommune stenger alle utendørs og innendørs idrettsanlegg umiddelbart for all ORGANISERT idrett. Utendørs flater holdes åpne for egenorganisert aktivitet, skriver idrettskretsen i hovedstaden.

Norges Idrettsforbund ber samtidig alle sine organisasjonsledd stanse alle idrett i Oslo-regionen.

– Dette er den aller siste beskjeden Osloidretten trengte nå, men som vi fryktet etter siste døgnets medieoppslag, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets Magne Brekke.

– Generelt gjelder en sterk anbefaling om ikke å møte flere folk enn strengt nødvendig, og alle i Osloidretten må alle bidra der de kan til å stanse smittespredningen, sier han i følge pressemeldingen.

– Vi håper disse store inngrepene blir kortvarige. Foreløpig er bestemmelsene gjort gjeldende til 31.januar. Vi i idrettskretsen har løpende kontakt med kommunen og kommer med mer detaljert informasjon og svarer ut eventuelle uavklarte forhold, sier Brekke, i følge egen idrettskrets.

Vedrørende de nasjonale innstrammingen som berører 10 kommuner i i Oslo-regionen henvises det til regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftige-tiltak-i-10-kommuner-etter-utbrudd-av-den-engelske-virusmutasjonen/id2829738/

Se også fra NMF:

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen