Aps Sverre Myrli kritisk til endring i motorsportforskriften

Arbeiderpartiets Sverre Myrli (bildet) er kritisk til den varslede endringen i motorsportforskriften som blant annet åpner for private selskaper til å drive motorsport på lukket bane.

Myrli ønsker at motorsporten skal stå samlet – og har stemt mot forslaget fra regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide om endringene i vegtrafikkloven.

Se sak hos Norges Bilsportforbund her: https://bilsport.no/bilsporten-bor-sta-samlet/

Til Norges Bilsportforbunds hjemmeside sier Myrli blant annet:

-Noe som er helt sentralt for oss i Arbeiderpartiet er å verne om den norske idrettsmodellen. Bilsport er idrett, og den norske idrettsmodellen rommer veldig mye. Vi snakker om rekruttering, barneidrett, spillemidler, anlegg og så videre. Derfor er vi skeptiske til at man kan slippe til kommersielle aktører som kan ha egne forbund, og som ikke tar hensyn til den norske idrettsmodellen.

Myrli sier videre:

-Hareide bør også ha fått med seg det store engasjementet i denne saken, og vet at det er mye motstand mot en endring, spesielt fra motorsportsmiljøene selv, sier Myrli.

NMFs generalsekretær, Tony Isaksen, har tidligere uttalt følgende til NMFs nettsted om denne saken.

-Regjeringen har lagt fra et forslag for Stortinget om endringer i Veitrafikkloven for motorsport. Denne må vedtas av Stortinget før den trer i kraft som en ny lov. Vi forstår at denne saken fører til mange spørsmål. NMF har vært og er i kontinuerlig dialog med idretten og myndighetene for å best sikre våre klubbers interesser og motorsporten generelt. Vi kommer tilbake til våre medlemmer med mer informasjon så snart vi vet mer, sier Tony Isaksen.

Se tidligere artikler på NMFs nettsted: https://nmfsport.no/nyheter/regjeringen-legger-frem-forslag-om-lovendring/

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen