Antidoping

Norges Motorsportforbund underlagt Norges idrettsforbunds (NIF) antidopingregelverk og sertifisert som Rent særforbund av Antidoping Norge.

Rent Særforbund

For å bli sertifisert som rent særforbund har NMF vedtatt en handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid og beredskapsplan for håndtering av brudd på dopingbestemmelsene. Sertifiseringen må fornyes annet hvert år.

Rent Særforbund | Antidoping Norge

Rent Idrettslag

Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir motorsportklubber tilknyttet NMF muligheten til å sette opp mål og tiltak for sitt forebyggende arbeid. NMFs medlemsklubber kan registrere seg som rent idrettslag hos Antidoping Norge.

Ren utøver

Ren utøver er et e-læringsprogram utarbeidet av Antidoping Norge som sikrer grunnleggende kunnskap om antidoping. Utøvere og ledere/trenere i NMF forventes å gjennomgå programmet slik at de har oppdatert kunnskap på feltet. Programmet er gratis og gjennomføres på ca. 30 minutter. Når man har fullført alle modulene blir dette registrert og man mottar et diplom på e-post.

For NMFs Topputøvere

Antidoping Norge har laget en egen nettside for alle landets topputøvere. Her finner du de fleste verktøy som topputøvere i Norge vil trenge.

Informasjon om legemidler

Norges Motorsportforbund underlagt Norges idrettsforbunds (NIF) antidopingregelverk og sertifisert som Rent særforbund av Antidoping Norge.

Legemiddelsøk

Sjekk om legemidler kjøpt i Norge inneholder stoffer på dopinglisten via Antidoping Norges Legemiddelsøk: Legemiddelsøk| Antidoping NorgeLegemidler kjøpt i utlandet eller kosttilskudd finner man ikke ved å søke der. Dersom du har spørsmål om disse, kan du kontakte Antidoping Norge via post@antidoping.no eller telefon 09765 (fra Norge)/+47 917 21 753 (fra utlandet).

Medisinsk fritak

Enkelte utøvere har behov for legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten; for eksempel ADHD- legemidler. En del av disse må søke om medisinsk fritak Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge. De som er definert som toppidrettsutøvere av Antidoping Norge skal søke om medisinsk fritak. Utøvere på lavere nivå enn dette kan bli bedt om å søke om fritak, i praksis etter en positiv dopingprøve.

Toppidrettsutøvere i Motorsportforbundet ble fra 2020 definert som deltagere på seniorlandslag i alle grener. Gjeldende definisjon for hvert særforbund finnes her: Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge. Med deltagere på landslag/landslagsgrupper omfattes alle utøvere som er med i et fast definert landslag og/eller utøvere som deltar/har deltatt på samlinger, treninger, turneringer, konkurranser og andre aktiviteter i regi av det aktuelle landslaget innen de siste 12 måneder.

Trener du på et Rent Senter? Over 500 av landets treningssentre jobber for et rent treningsmiljø i samarbeid med Antidoping Norge: Rent Senter | Antidoping Norge

Dopingvarsel: Fortell om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Dopingvarsel: Tips oss om doping | Antidoping Norge. 

Utøverguide: En veiviser for topputøvere | Antidoping Norge
NIFs antidopingregelverk: antidopingregelverk.pdf (idrettsforbundet.no)
NMFs handlingsplan og beredskapsplan finner du under dokumenter.

Samtykke fra foresatte 

Fra og med 1. oktober 2022 skal samtykke fra foresatte hentes inn for alle utøvere under 18. Dette gjelder utøvere definert som toppidrettsutøvere av sitt særforbund.  Skjema: Samtykke | Antidoping Norge. Definisjon av toppidrettsutøvere (nasjonale og internasjonale): Toppidrettsutøverliste | Antidoping Norge

Skroll til toppen