-Jeg er veldig glad for de nye retningslinjene fra myndighetene som medfører at vi nå nærmer oss en tilnærmet normal aktivitet innen motorsporten, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund.

-Spesielt gjelder dette for barn og unge opp til og med 19 år. Håpet  er at vi så snart som mulig kan komme helt tilbake til normalen, sier Isaksen.

Generalsekretæren sier videre:

-Det er forespeilet en ny oppdatering fra myndighetene for Veilederen gjeldende fra og med 15. juni, hvor signalene er at blant annet antall personer ifm arrangement vil kunne bli endret. Det er forespeilet inntil 200 personer, så får vi se hva som skjer, sier Tony Isaksen.

Du kan nå lese den oppdaterte Veilederen for NMF. Der står det blant annet.

“Det er nå åpnet opp for begrenset organisert aktivitet innenfor Norges Motorsportforbund sine grener hvor myndighetene skiller på trening og konkurranser/ arrangementer. De nye reglene gjelder fra og med 1. juni”.

“Uavhengig av hvilken type aktivitet det gjelder så er det en øvre grense på maksimalt 50 personer innenfor Norges Motorsportforbund sine aktiviteter. Overordnet mål for veilederen er at aktiviteten ikke skal bidra til spredning av korona-viruset. Denne veilederen gjelder all aktivitet som avholdes i henhold til NMFs reglement. Det er foreløpig ikke tillatt med større arrangementer eller konkurranser i perioden. Dugnader faller inn under disse retningslinjene”.

Her kan du lese artikkelen: https://nmfsport.no/nyheter/slik-skal-nmf-medlemmer-opptre-under-dagens-korona-situasjon/