Grunnet de tekniske problemene har vi laget en alternativ gjennomgang av NKR. Under vil du høre forbundsadvokat, Geir Lilletvedt forklare inngående hvilke endringer som har blitt gjort i NKR.