Strategiprosjekt 2021-2025/ Involvering

Motorsportens ambisjoner og mål skal reflektere hva medlemmene av NMF mener om fremtiden. Det er derfor viktig at prosjektet mottar innspill og tilbakemeldinger fra en så stor del av organisasjonen som mulig. Prosjektet legger opp til noen aktiviteter for å innhente disse, men det er også viktig å påpeke at viktige innspill til en hver tid kan formidles via de åpne kanalene som finnes i NMF.

Prosjektet kan nås på mailadresse nmfvil@nmfsport.no. Alle vil motta en bekreftelse på at innspill er mottatt. Av hensyn til mulig stort omfang av innspill vil prosjektet først og fremst sørge for at alle innspill blir hørt og dokumentert. I det tilfelle prosjektet er i tvil om innholdet i de enkelte innspillene vil disse bli avklart i dialog med innsender.

I prosessen frem til forbundstinget i april 2021 vil prosjektet benytte NMFs hjemmeside og forbundets Åpen time til å formidle status på prosjektet. Forbundsstyret mottar løpene status.

[kontakt]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen