Koronainformasjon

OBS OBS!! Nå kommer lettelser for idretten. Endringer er gjeldende fra natt til 16. april

Helsemyndighetene har nå begynt lettelsene av de nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Under finner du hvilke lettelser som kommer til idretten natt til fredag. Det må understrekes at disse lettelsene gjelder på nasjonalt nivå og ikke for regionale områder som er innbefattet av et strengere tiltaksnivå, slik som kommuner med tiltaksnivå A.

Det er viktig å gjøre seg kjent med hva som gjelder for sin kommune. 

For fullstendig oversikt, se helsedirektoratets nasjonale smittevernveileder

Idretts- og fritidsaktiviteter (trening)

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs

Idretts- og kulturarrangementer for barn og unge under 20 år


– Vi gjør nå endringer slik at både idretts- og kulturarrangementer for barn og unge kan være opp til 50 deltakere. Dette er en god nyhet for svært mange barn og unge som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, for eksempel korps, kor eller teater. Men deltakerne må tilhøre samme kommune, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

På disse arrangementene er det mulig å samle inntil 50 personer, selv om publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser. Når publikum sitter på faste, tilviste seter gjelder de generelle antallsbegrensningene.

Idretts- og kulturarrangementer for voksne

I kommuner med regionale tiltak etter tiltaksnivå A vil det også tillates organisert trening for toppidrettsutøvere. Dette trer i kraft umiddelbart.

 

Regler gjeldende for tiltaksnivå A, B og C

 Tiltaksnivåene A, B og C for idretten er beskrevet i utdrag under. 

For gjennomføring av organisert idrett, se også koronaveileder for organisert  idrett- NMF. 

Utdrag: Tiltak gjeldende fra 16.03 for tiltaksnivå A, B og C

For idrettslag i kommuner utenfor Tiltaksnivå A, B eller C er den Nasjonale Smittevernveilederen førende

 

OBS OBS: Tiltaksnivå C er første nivå. Alle tiltak som innføres på nivå C, gjelder for B og A, der hvor ikke disse nivåene er definert strengere. Tilsvarende gjelder for B og oppover. 

For de ulike tiltaksnivåene gjelder følgende:

Tiltaksnivå A

Det er i de fleste tilfeller ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er likevel tillatt å organisere:

  • idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 10 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune. 
  • idrettsaktivitet og fritidsaktivitet utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.
  • organisert trening for toppidrettsutøvere. 

Aktivitetene bør foregå slik at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

For å se tiltakene i sin helhet, se Helsedirektoratets side for tiltaksnivå A for mer informasjon.

 

Tiltaksnivå B

For regler og retningslinjer om trening i kommuner på tiltaksnivå B og C, se nasjonal smittevernveileder på toppen av siden. 

For vår idrett er tiltakene de samme på tiltaksnivå B og C

For å se tiltakene i sin helhet, se Helsedirektoratets side for tiltaksnivå B. 

Tiltaksnivå C

For regler og retningslinjer om trening i kommuner på tiltaksnivå C, se nasjonal smittevernveileder på toppen av siden. 

Følgende gjelder fra tiltaksnivå C:

Forbud mot arrangementer – “Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt”.

Kommentar:  Fra Tiltaksnivå C er det ikke tillatt med noen former for konkurranser. Ingen klubbløp, lokale, regionale eller nasjonale konkurranser eller lignende. Kun trening er tillatt. 

For å se tiltakene i sin helhet, se Helsedirektoratets side for tiltaksnivå C.

NB: Etter klargjøring med NIF, helsemyndigheter og etter pressekonferanse med Bent Høie må det presiseres at man ikke skal reise over kommunegrenser for å delta i organisert idrett. Dette gjelder for alle som bor i områder lagt under tiltaksnivå A.

For Oslo; se Oslo kommunes side for råd og regle

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.