Koronainformasjon

NB: Nasjonal smittevernveileder er førende (se blå boks over).

Under følger de viktigste utdragene fra denne. 

1.  Barn og unge – under 20 år

 • Fortsette å trene og delta på fritidsaktiviteter som
  normalt.
 • Kan delta i idrettsarrangementer med deltakere fra
  samme kommune.
  • Innendørs kan det være inntil 50 personer,
  • Utendørs er grensen 200
  • Inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle
  tilskuere.
 • Idretter uten nærkontakt, eks ski, kan delta i
  idrettsarrangementer utendørs med deltakere fra samme
  idrettskrets eller region der region brukes som
  geografisk inndeling. (nytt).
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en
  annen kommune, vil de kunne konkurrere med
  dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det
  (nytt).

2. Voksne

 • Voksne anbefales ikke å drive
  organisert aktivitet innendørs.
  Utendørs kan voksne drive organisert
  trening dersom det er mulig å holde
  god avstand.

3. Arrangementer

Helsedirektoratets anbefaling per 01.03.2021 er følgende:

“Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

For voksne er den gjeldende nasjonale anbefalingen å utsette/avlyse arrangementer som samler deltakere fra ulike kommuner.

Hva er et arrangement?
Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.
Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.”

Hva bør klubben gjøre?

 • Med den pågående smittesituasjonen bør det ikke avholdes noen form for konkurranser eller arrangementer som innbefatter mer enn klubbens egne medlemmer. Herunder NM-runder, NC og lignende. 
 • Er medlemsmassen spredd over flere kommunegrenser bør man tenke seg nøye om før man velger å gjennomføre.  
For mer informasjon, se; Helsedirektoratets veileder for Idretts- og kulturarrangementer

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.